Junta Gestora

PRESIDENT: Rafel Solé

SECRETARI: Joan Nin

TRESORERA: Anna Nin

PORTAVEU: Joan Cazador

DELEGAT ÀREA ECONÒMICA: Josep Antonio Talavera

DELEGAT ÀREA ESPORTIVA: Josep Pallarés

DELEGAT BASE: Enric Fontanilles

DELEGAT ÀREA SOCIAL: Francisco Clavero

DELEGADA PATINATGE: Mercè Garriga Riera

VOCALS: Jaume Ortoll, Rubén Soria, Vicente Vicaría, Daniel Romeu, Eugeni Collado, Josep Maria Cobo, Montserrat Aleu i David Duran.

 

Amb el suport de